PL EN DE CZ

interklasa.gif

pierwiastek.png

mlody_technik.jpeg

pajacyk.gif

ztu_zwykle.jpeg

szkola_bez_przemocy.gif

naj_wygr_m.jpeg

5porcjiwarzyw.png

mam_6_lat_m.jpeg

kuratorium_baner.jpeg

malaria.jpeg

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
Znaleziono plików: 19800 - zobacz wyniki.
Znaleziono stron: 15
 • Rekrutacja dzieci do przedszkola
  ...   DRODZY RODZICE! ...... Dyrekcja Zespołu szkolno - Przedszkolnego w Baborowie   informuje, ...... od dnia 14. ...... sp;do 08. ...... sp;przyjmowane będą zapisy dzieci ...... latach 2010 - 2007 do oddziałów przedszkolnych. ...... KARTĘ ZGŁOsZENIA można pobrać w sekretariacie ZsP przy ul. ...... Wiejskiej 5a oraz w oddziałach przedszkolnych: w Baborowie - ul. ...... Powstańców 62, ul. ...... Opawska 16, ul. ...... Krakowska 6 i w sułkowie 86 oraz tutaj:  ...
 • Zaangażowani mali plastycy
  ... Uczniowie Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Baborowie już po raz drugi wzięli ...... w Międzynarodowej Wystawie szopek Bożonarodzeniowych, organizowanej co ...... przez szkołę Podstawową w Uciechowicach. ...... Po raz drugi też, z wystawy wróciliśmy z osiągnięciami. ...... Otóż szopka wykonana, pod moim kierunkiem, przez ...... zaangażowanych plastyków z klasy 4b (Karolina Śliwińska, Dominika Grek, ...... sz Grela i Michał Hoffmann), zajęła II miejsce ...... kategorii szkół podstawowych. ...... Praca Gabrieli Łaciok z klasy 1b Publicznego Gimnazjum uplasowała się na ...... scu III, natomiast Ania Gębuś z kl. ...... za swoje bożonarodzeniowe dzieło oraz Paulina szincel z kl. ...... która przygotowała szopkę z mamą, otrzymały wyróżnienie. ...... Pracę konkursową przygotowała również Paulina ...... naszego gimnazjum. ...... Wszystkie szopki były wykonane regulaminowo. ...... ale też w każdej indywidualnie ukryta została magia i moc, które niesie z sobą ...... To miłe, że nowy rok rozpoczął się dla naszej szkoły od dobrych wiadomości. ...... Milsze jest natomiast to, że uczniowie tak chętnie podejmują się ...... tylko w celu zdobycia nagrody, ale przede wszystkim w celu krzewienia tradycji i kultury. ...... Zaangażowanie w pracę oraz pomysłowość naszych młodych plastyków, oraz to, że ...... tworzeniu poświęcić tyle pozalekcyjnego czasu, zachwyca i wciąż zadziwia. ...... Nazwiska uczniów wyżej wymienionych ...... się już nie raz w artykułach naszej lokalnej prasy, z powodu ich osiągnięć ...... stycznych. ...... niekrytą nadzieję, że ich zapał w pracę artystyczną nie zgaśnie, a mój zachwyt ...... st z ich energii i kreatywności będzie stale ...... sycany. ...... Nic bowiem większej satysfakcji nie daje nauczycielowi niż widok ...... twórczo zapracowanych, wierzących w sens swoich działań i przy tym bardzo ...... snych. ......                ...... sp; Z serca dziękuję rodzicom tych ...... którzy swoją postawą nie tylko wspierają działania szkoły w zakresie rozwoju ...... sowań i talentów, ale dają swym ...... przykład, że „nauka i praca, w życiu się opłaca”. ...
 • Filmy ZSP
 • Aktualności - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie
 • Strona główna Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie
 • Zespól Szkół w Baborowie - Archiwum
 • Dane adresowe
  ... spół szkolno - Przedszkolny w Baborowie ul. ...... Wiejska 5A 48-120 Baborów Tel. ...... sp_baborow@wodip. ...... zs_baborow@wodip. ......      Przejdź do strony Zespołu szkolno - Przedszkolnego w ...... s_baborow. ......       ...
 • Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Baborowie
  ... listopada w Zespole szkół w Baborowie odbyły się ...... obchody 88 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. ...... Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Opolski Kurator Oświaty – ...... Leszek Adam Zając, starszy Wizytator Kuratorium – p. ...... Urszula Pączko, Burmistrz Kietrza – p. ...... Józef Matela, Burmistrz Głubczyc – p. ...... Kazimierz Jurkowski, Komendant Hufca ZHP Głubczyce – hm. ...... Ryszard Kańtoch, z-ca Komendanta Policji w ...... – komisarz Grzegorz simon, w-ce starosta Głubczyc – p. ...... stanisław Preisner, Prezes Miejsko – Gminnego Zarządu ZKPR i BWP – p. ...... stanisław Dziadura, członek Zarządu ZKPR i BWP-p. ...... Jan Pasierowski, Burmistrz Baborowa – p. ...... Eugeniusz Waga, Przewodniczący Rady Miejskiej – p. ...... Jerzy Tomczyk, Dyrektor Bs w Baborowie – p. ...... Teresa Demianowska, Dyrektor GZOKis w Baborowie – p. ...... Bogumiła Czekańska, Kierownik OPs w Baborowie – p. ...... Urszula szewczuk, Proboszcz Parafii w Baborowie– o. ...... Marek Pietrasik. ...... Uroczystość rozpoczęła msza św. ...... Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbyły się dalsze ...... stości. ...... Goście mogli obejrzeć piękną dekorację szkoły, prezentację multimedialną obrazującą ...... tradycji patriotycznych w naszej szkole, przygotowaną ekspozyję przybliżającą ...... sprzed 88 lat oraz wystawę pokonkursową prac plastycznych pt. ...... Hymn państwowy, odśpiewany przez uczniów naszej ...... szkoły rozpoczął oficjalną część uroczystości. ...... Następnie Pani dyrektor Elżbieta Kielska przywitała przybyłych gości. ...... Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Miejsko – Gminnego Zarządu ...... i BWR – p. ...... stanisław Dziadura, który następnie udekorował pana Jana Pasierowskiego ...... Zasłużonych dla Opolszczyzny. ...... Z okazji 60 lecia Harcerstwa na Ziemi Głubczyckiej Komenda Hufca ...... panu Adamowi Leszkowi Zając Opolskiemu Kuratorowi Oświaty Lilijkę " ...... Lilijka ta jest najwyższym uznaniem i podziękowaniem za okazaną ...... przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa pan Kazimierz Jurkowski, ...... Matela oraz wiceprzewodniczący pan Eugeniusz Waga. ...... Podziękowanie w formie statuetki "Dar serca" za pomoc i współpracę ...... Hufcowi otrzymali pan Eugeniusz Waga i pan Jerzy Tomczyk. ...... Podziękowanie w formie symbolicznego "Uściusku Dłoni" od ...... i kadry instruktorskiej za okazaną wrażliwość i troskę, oraz ...... Ryszarda Kańtocha: pani Barbara Piotrowska, pani Elżbieta Kielska, pani Bogumiła ...... ska oraz pan Władysław Janowicz. ...... tomiki twórczości uczniów, specjalne wydanie gazetki szkolnej oraz ...... dotyczące krzewienia patriotyzmu w naszej szkole. ...... Pani dyrektor Elżbieta Kielska wręczyła uczniom nagrody za najpiękniejsze ...... sze i sentencje o Ojczyźnie oraz prace ...... styczne. ...... W części artystycznej uczniowie szkoły Podstawowej i ...... przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. ...... niepodległości” Opolski Kurator Oświaty pan Adam Leszek Zając ...... na ręce Pani Dyrektor oraz przewodniczących samorządów Uczniowskich obu szkó ...... książki, które zasilą księgozbiory bibliotek szkolnych oraz ozdobny ...... st hymnu narodowego. ...... Po zakończeniu uroczystości pani Urszula Pączko i pan Leszek Adam ...
 • Jan Paweł II - wczoraj, dziś, na zawsze
  ... rocznicę urodzin Wielkiego Polaka – Jana Pawła II z tej okazji ...... obchody Święta szkoły, w czasie których Publicznej szkole ...... stawowej z filią w Tłustomostach nadano imię ...... Uroczystość swą obecnością uświetnili: burmistrz Baborowa ...... Eugeniusz Waga, przewodniczący Rady Miejskiej p. ...... Waldemar Kacprzak, proboszcz parafii o. ...... Marek Pietrasik, prezes ZUK p. ...... Ewa Kroczak, prezes Miejsko - Gminnego Zarządu ZKPR i BWP – p. ...... stanisław Dziadura, członek Zarządu ZKPR i BWP ...... sh; p. ...... Jan Pasierowski, kierownik OPs w Baborowie – p. ...... Urszula szewczuk, w-ce przewodnicząca Rady ...... – p. ...... sabina Mekitów. ...... 900 została odprawiona msza święta w intencji Jana Pawła II. ...... Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej, a rozpoczęła się ...... hymnu przez uczniów naszej szkoły. ...... Następnie pani dyrektor Elżbieta Kielska powitała gości. ...... Kacprzak odczytał uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania Publicznej szkole ...... stawowejim. ...... W części oficjalnej podsumowano także przebieg konkursu „ Jan ...... II – wczoraj, dziś, na zawsze ” przeprowadzonego na terenie szkoły. ...... Konkurs obejmował recytację prozy i poezji Jana ...... II, prace pisemne na temat „ Czy współczesny człowiek żyje według nauk ...... wykonanie albumów, gazetki klasowej, prezentacji multimedialnej, a także ...... się znajomością życiorysu Polaka-Papieża. ...... Konkurs odbywał się w trzech grupach wiekowych: klasy I-III sP, ...... IV-VI sP oraz I-III gimnazjum. ...... Elżbieta Kielska , p. ...... Mirosław Lewicki. ...... W drugiej części uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno ...... W holu szkoły można było obejrzeć ekspozycję przybliżającą postać Karola Wojtyły, ...... plastyczne uczniów oraz prezentacje ...
 • Podsumowanie VI edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim
  ... VI edycja Konkursu Wiedzy o Języku Polskim Zakończyła się VI edycja Konkursu ...... o Języku Polskim organizowanego przez Kuratorium Oświaty i ...... sytet Opolski, a Publiczne Gimnazjum im. ...... Jana Pawła II przy Zespole szkół w Baborowie wzięło w nim udział 4. ...... stycznia odbył się konkurs drużyn klasowych. ...... Uczniowie wykazali się umiejętnością odmiany trudnych ...... znajomością zasad pisowni, znaczenia związków ...... stopień trudności zadań został zróżnicowany. ...... Drużyny, które zwyciężyły: - z klas pierwszych – kl. ...... I b - z klas drugich – kl. ...... II b - z klas trzecich – kl. ...... lutego przeprowadzony został test przygotowany przez studenckie Koło Naukowe ...... działające przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. ...... Wyniki: I miejsce - Marta Fitzoń – kl. ...... III a II miejsce - Katarzyna Piecha – kl. ...... III c III miejsce - Karolina Majchrzak – kl. ...... II c Karolina Pioruńska – kl. ...... III a Na podstawie wyników z poszczególnych etapów do etapu ...... wytypowana została Marta Fitzoń i Katarzyna Piecha. ...... Marta zajęła V, a Kasia XII miejsce. ...
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Baborowie
 • XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
  ... Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza i Józefa ...... „Dźwięk mię uderzył – nagle moje ciało Jak ów kwiat ...... otoczony puchem, Prysło, zerwane anioła podmuchem…” ...... Ten wiersz jak i również „Wspomnienie młodości” Józefa von ...... Publicznego Gimnazjum w Baborowie – Katarzyna Piecha – na XVI ...... szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama ...... Konkurs ten zorganizował Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej oraz ...... II Liceum Ogólnokształcącego im. ...... Mickiewicza w Raciborzu, a odbył się 9. ...... Kasia zajęła III miejsce. ...... Nasze Gimnazjum reprezentowały również ...... Żurkowska i Emilia szczudło. ...... Dziewczęta zostały wyłonione do konkursu w Raciborzu w oparciu o eliminacje ...... na etapie szkolnym. ...... Pomimo ferii, przygotowały sstarannie pod opieką p. ...... Barbary Piotrowskiej. ...... Uczestniczyły w wielu uroczystościach, spektaklach przygotowywanych przez zespó ...... stanowią przykład, że dzięki sumiennej i wytrwałej pracy można osiągnąć ...... sukces, spełnić marzenia. ...
 • Wieczór z poezją ks. Jana Twardowskiego
  ... płacz w liście nie pisz że los ciebie kopnął nie ma sytuacji na ziemi bez ...... zamyka - to otwiera okno odetchnij popatrz spadają z obłoków małe wiekie ...... szczęścia potrzebne do szczęścia a od ...... rzeczy naucz sspokoju i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz" ...... drugi utwór, obok "Śpieszmy się", należący do najbardziej znanych z ...... ks. ...... Jana Twardowskiego. ...... Prostym językiem opowiada o przyrodzie, miłości, ...... i pisaniu wierszy. ...... Wiersze ks. ...... Jana są popularne nie tylko w kraju, ale ró ...... Życie i twórczość ks. ...... skiego przybliżył nam zespół teatralny ...... społu szkół w Baborowie prowadzony ...... Barbarę Piotrowską. ...... "Wieczór z poezją ks. ...... Jana Twardowskiego" odbył się 10. ...... w sali widowiskowej przy ul. ...... spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Baborowa - p. ...... Eugeniusz Waga, kierownik OPs w Baborowie - p. ...... Urszula szewczuk, Kierownik Biblioteki Miejskiej - p. ...... Ewa Ratuś,Proboszcz Parafii w Baborowie - o. ...... Marek Pietrasik, pani Teresa Warunek, pan Edmund Rzeźnik, Radni Baborowa ...... Jadwiga Kowalczykowska, p. ...... Jan Jasion, p. ...... Mieczysław Hończak, p. ...... Bronisław Kanas. ...... scenariusz spotkania przygotowała p. ...... Barbara Piotrowska. ...... Recytacji wierszy towarzyszyłaprezentacja multimedialna opracowana ...... Barbarę Piotrowską i p. ...... Ryszarda Ratusia. ...... Piosenki Marka Grechuty we własnej interpretacji przedstawiła sabina Pałac ...... Zespół wokalny "Akcent". ...... Opiekunem wokalistki oraz zespołu jest p. ...... spotkanie upamiętnił p. ...... Ryszard Ratuś. ...... wykonane mamy możliwość oglądać na poniższej podstronie. ...... PaniDyrektor Elżbieta Kielska i p. ...... strz Eugeniusz Waga podziękowali nauczycielom, ...... młodzieży wręczyli słodycze. ...
 • Zapytanie cenowe - Wymiana pokrycia dachowego
  ... Zespół szkolno -Przedszkolny w Baborowie w ramach rozeznania rynku ...... sza do składania ofert na „Wymianę ...... skiej 6”   ...
 • BOGACTWO DO DZIELENIA I CHWALENIA
  ... szym punktem tej wyjazdowej imprezy było ...... stalagmitowych jaskiń na Pomezi/Lipowej Lazni. ...... Lekcja „w skałach” trwała 45minut. ...... Uczniowie poznali historię tej jaskini oraz charakterystykę form naciekowych z ...... Zaciekawieni kształtami stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów ...... mnóstwo pytań przewodniczce pogłębiając w ten ...... sposóbswoją wiedzę o bogactwie ...... ziemi oraz znajomość języka czeskiego. ...... wycieczki była wyprawa do najnowocześniejszej, trzeciej co do wielkości w świecie, ...... szczytowo – pompowej Dlouche strane, wybudowaną w Hrubym Jeseniku nad ...... snou. ...... Doskonałym wprowadzeniem do zwiedzenia tej ...... stał się film edukacyjny, który wyjaśnił ...... historię elektrowni oraz zasadę produkcji prądu za pomocą wody. ...... Nie sposób opisać wrażeń jakie wywarł na uczniach wjazd na ...... szczyt góry w celu obejrzenia zbiornika ...... Przepiękny jesienny krajobraz roztaczający się na terytorium Jesenika, serpentynowa ...... siła wiatru na górze oraz widok ...... położonego na wysokości 1350m. ...... zbiornika, to widok, który wszystkich zdumiał i zachwycił. ...... Podczas wycieczki dzieci doskonaliły swoje umiejętności lingwistyczne, a także ...... sonalne. ...... W czasie tego wyjazdu Czesi podzielili się z nami swoim bogactwem. ...... Polska też ma się czym dzielić, dlatego 19 października br. ...... uczniowie z czeskiej szkoły przyjeżdżają do nas, by zobaczyć nasze ...... skarby”: Kraków i Wieliczkę. ...... s. ...... Wszyscy uczestnicy wycieczki zachowywali się bardzo kulturalnie, dlatego czeski ...... To wspaniały akcent, bo KULTURA ZACHOWANIA TO TEŻ ...... sZE BOGACTWO ! ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  firm  chroniona  katalog  a  ok  test  bip  f  s
Święto Niepodległości 2012IMG_3435_1.jpeg
Zobacz wszystkie filmy